BeTalky
@work

SAVE THE DATE 

Journée bruxelloise du Multilinguisme

Brusselse Dag van de Meertaligheid

Brussels Day of Multilingualism

24/09

Brussels 
Parliament

Inscriptions/ Info :   vpascucci@gov.Brussels

BeTalky - Replay

BeTalky
@Work

BeTalky
@School

Nederlandstalige scholen Brussel kunnen meertaligheid stimuleren

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stimuleert initiatieven rond meertaligheid in de Nederlandstalige scholen in het Brussels gewest. Op initiatief van Brussels minister Sven Gatz besliste het VGC-college daarvoor een projectoproep te lanceren. 

Al jarenlang is talenonderwijs Nederlands in een meertalige omgeving een troef van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. In de superdiverse en kosmopolitische grootstad die de Brusselse regio inmiddels is geworden, wil minister Gatz scholen ook aanmoedigen om meertaligheid op school alle kansen te geven. 

“We willen inzetten op meertaligheid Nederlands, Frans en Engels in onze scholen, in combinatie met de thuistalen van de leerlingen”, zegt minister Gatz. “Die combinatie is immers essentieel om onze Brusselse kinderen en jongeren optimale kansen te geven om hun toekomst op te bouwen in onze regio. Onlangs nog maakte Actiris, de regionale dienst voor werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bekend dat een matige talenkennis één van de belangrijkste redenen is waarom de vacatures in onze regio niet ingevuld geraken.” 

De projectoproep is gericht op kortlopende projecten, die voor de scholen slechts een beperkte investering vergen in personeel en materiaal, maar toch snel resultaat opleveren. De scholen in maar ook buiten Brussel kampen immers al met zeer grote uitdagingen als het lerarentekort of de nasleep van de covid-pandemie.Projecten die de scholen zelf succesvol vinden, kunnen de opstap zijn naar meer structurele acties rond meertaligheid en intensere samenwerkingen. Scholen die bij de realisatie van een project samenwerken met anderstalige scholen in Brussel, zullen extra ondersteuning krijgen. Op die manier kunnen scholen gemakkelijker samenwerkingen en uitwisselingen opzetten en een netwerk uitbouwen, zonder meteen druk te voelen om structurele samenwerkingen of personeelsuitwisselingen te moeten aangaan. Het initiatief om projecten rond meertaligheid op school te stimuleren en faciliteren sluit aan bij de aanbevelingen uit de Ronde van Brussel voor schoolteams die minister Gatz in 2020 opzette. 

De subsidie meertalige projecten kan vanaf eind augustus aangevraagd worden via het subsidieloket van de VGC. 

Meer info

BeTalky ? 

BeTalky is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft tot doel de meertaligheid in Brussel te bevorderen. Onze stad telt 1,2 miljoen inwoners, die meer dan 100 verschillende talen spreken. De voordelen van meertaligheid zijn talrijk. Meertaligheid biedt niet alleen kansen op de arbeidsmarkt, maar bevordert ook de samenhang tussen de Brusselaars.

   Meer info

I​n de afgelopen jaren is onze stad uitgegroeid tot een kosmopolitische metropool met 1,2 miljoen inwoners. In een relatief klein gebied. Brussel telt ongeveer 180 nationaliteiten die meer dan 100 verschillende talen spreken.  De Brusselaars zijn van mening dat talenkennis een essentieel onderdeel is van de Brusselse identiteit. Het is belangrijk dat de inwoners van Brussel elkaar begrijpen en elkaar dus beter leren kennen en begrijpen.

Sven Gatz - Minister bevoegd voor de Promotie van meertaligheid