FR
NL
EN
Multilingualism in Brussels
Le Multilinguisme à Bruxelles
Meertaligheid in Brussel
MENU

Projectoproep BeTalky.brussels 2022-2023 gelanceerd

Op initiatief van minister Sven Gatz, bevoegd voor de Promotie van de Meertaligheid in het Brussels Gewest, lanceert de Brusselse regering samen met de Brusselse werkgeversorganisatie BECI de projectoproep ‘Betalky.brussels 2022-2023’

De projectoproep richt zich tot bedrijven, ondernemingen en zelfstandigen die meertaligheid op de werkvloer bevorderen. Er wordt voor de projectoproep 200.000 euro voor het begrotingsjaar 2022 uitgetrokken. Organisaties kunnen aanvragen indienen tot 30.000 euro.
 
Meertaligheid is heel belangrijk voor de bedrijfswereld. Het staat vast dat bedrijven waar niet voldoende meertalige werknemers aanwezig zijn, markten verliezen en minder concurrentieel zijn. Talenkennis van werknemers is onontbeerlijk.
 
Vandaar deze projectoproep om bedrijven warm te maken om projecten om meertaligheid op de werkvloer te bevorderen in te dienen. 
 
De projecten moeten tegen 30 juni 2022 worden ingediend. In juli en augustus 2022 buigt een jury zich over de ingezonden projecten. De projecten starten vanaf 5 september 2022.

Download hier het aanvraagformulier. 
Download hier het reglement. 

Lees hier het persbericht over de lancering van de projectoproep.
Ook meer info op beci.be