BeTalky Slam Contest 

Doe mee aan de BeTalky Slam Contest 

Schrijf je graag een gedicht over Brussel​​?

Ben je jonger dan 25 jaar?    
Doe dan mee aan de BeTalky Slam Contest
.
 

Het gedicht mag maximum uit tien zinnetjes bestaan, in het Frans, Nederlands, Engels of een andere taal. Dien je gedicht ten laatste tegen ​​​vrijdag 18 februari 2022 in.

Een jury zal alle gedichten lezen en op 21 maart 2022 wordt tijdens de Wereld Poëziedag de winnaar bekendgemaakt. 

Die mag dan in het Brussels parlement voor alle parlementsleden het winnend gedicht voordragen. En het zal nadien een mooie plaats krijgen ergens in het parlement. Stuur je gedicht naar: talk@betalky.brussels 

Veel succes!

De  jury

JOY, een Belgische van Italiaanse en Burundese afkomst, die Gioia Kayaga Cizanye Frolli heet, groeide op met Renaud en Brassens, vervolgens met artiesten als Gaël Faye, Keny Arkana, Damien Marley en Protoje, en met de poëzieliefhebbers die ze ontmoette op slam podia of in de klaslokalen van de alfabetiserings- en schrijfworkshops die ze leidde. In 2013 ontving zij de prijs "Paroles urbaines". Zij produceert ook muzikale projecten die op tournee gaan langs muziek- en poëziefestivals over de hele wereld.

L aurence Vielle (Brussel, 1968) is een Franstalige Belgische dichteres en actrice. Poëzie en het gesproken woord zijn voor haar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze houdt ervan om woorden uit te spreken, te laten klinken, er een ritme aan te geven. Ze omschrijft zichzelf als een sprokkelaar van woorden, woorden van anderen en van zichzelf. Het zijn haar trommels, waarvan haar hart het ritme probeert te volgen. Voor haar werk als schrijfster en voordrachtskunstenaar ontving ze verschillende prijzen. Ze schrijft voor het theater, voor de radio, altijd voor de luisteraar…  

Lisette  Ma  Neza ( Leiderdorp NL, 1998) studeerde film aan de LUCA-School of Arts in Brussel. Ze verscheen als de stem van een nieuwe literaire generatie toen ze in 2017 het Belgisch Kampioenschap in Poetry Slam won; ze deed dit als eerste Nederlandstalige, eerste vrouw en eerste dichter van kleur ooit. In 2018 werd ze vice-wereldkampioene Slam Poetry in Rio de Janeiro.Ze publiceerde haar werk tot nu toe enkel op het podium, zowel solo als met haar begeleidingsband. De VRT noemde haar “onze eigen Amanda Gorman.”

Meertalig dichter & doctorandus aan het KASK Antwerpen Philip Meersman (Jette) verlegt de grenzen van geschreven en gesproken poëzie vanuit de actualiteit, sociaal-politieke en milieutechnische uitgangspunten. Hij treedt wereldwijd op, geeft experimentele, visuele en performance poëzie workshops en creëert sinds 2005 ook immersive poetry performances. Naast zijn artistieke exploten werkt Philip als adjunct-diensthoofd bij de Dienst Cultuur van de Stad Brussel. 

Reglement van de wedstrijd slam be.talky

Art. 1 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op initiatief van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel, organiseert een slamwedstrijd met als thema Brussel en meertaligheid.

Art. 2  Elke inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest jonger als 25 jaar kan aan de wedstrijd deelnemen.

Art. 3 Elke deelnemer mag max. 1 ​origineel gedicht indienen dat geschreven is in het Frans, Nederlands en Engels (en mag woorden bevatten uit een andere thuistaal mits vertaling voorzien d.m.v. voetnoot in één van de drie hoofdtalen) dat niet eerder gepubliceerd werd, noch op het internet, noch in gedrukte vorm, noch oraal gepresenteerd tijdens een slam podium. De gedichten mogen niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden. Elk gedicht moet in een leesbaar elektronisch formaat (Open Office, Word, Pdf) worden ingediend en mag niet langer zijn dan 150 woorden en max. 10 regels. Het gedicht wordt ingediend onder een pseudoniem.

Art. 4 Deelnemers die onder meerdere namen inschrijven of zich op een of andere manier aan fraude of plagiaat schuldig maken, worden uitgesloten van de wedstrijd, ook bij vaststelling na de uitslag.

Art. 5 De gedichten dienen uiterlijk op 27 januari 2022 verzonden te zijn via mail naar talky@betalky.brussels met in de mail zelf vermelding van het gebruikte pseudoniem, de titel van het gedicht, naam, geboortedatum, klas, school, adres, telefoon, mailadres.

Art. 6 Uit de inzendingen worden max. 3 gedichten genomineerd. De winna(a)r(es)(sen) brengen in het Brussels halfrond hun gedicht tijdens een speciale zitting en deze gedichten zullen in het Brussels Parlement worden tentoongesteld.

Art. 7 De jury bestaat uit Laurence Vielle, JOY, Lisette Ma Neza en Philip Meersman.

Art. 8 De jury beoordeelt de gedichten anoniem en beslist autonoom over de uitslag. De uitslag wordt officieel bekendgemaakt op 21 maart 2022. De winna(a)r(es)(sen) worden persoonlijk vooraf verwittigd. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd.

Art. 9 De Regering en het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben het recht alle gedichten te laten voordragen, te publiceren en tentoon te stellen in het kader van hun initiatieven, ook buiten de context van deze wedstrijd.

Art. 10 Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het reglement.